Látogatószámláló
Nietsch Kft.

Hírek

Holdfázis

Holdfázis
OMSZ RIASZTÁS

VIHARJELZŐ

Pályázatok !

 

 

Kérem a Magyar Tűzoltó Szövetség Irodáját, hogy a megyei tűzoltó szövetségek részére a pályázattal kapcsolatban az alábbiakat szíveskedjen továbbítani:
 
Az pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
 
 -a pályázati kiírásban az APEH igazolása a köztartozás mentességről egyszerű módon beszerezhető az APEH helyi szervezeténél, mellékelni kell a pályázatokhoz.
-az azonnali beszedésre vonatkozó banki felhatalmazó levelet a pénzintézetek úgy tudják kiadni, ha abban szerepel egyrészt a kötelezett (pályázó egyesület) neve, bankszámlaszáma, másrészt a jogosult (OKF) neve, bankszámlaszáma, esetleg adószáma, ezek az alábbiak:
 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Budapest, Mogyoródi út 43. 1149
 
számlaszám: MÁK
10023002-00283494-00000000
 
adószám:15722720-2-51
 
 
A felhatalmazás időtartamaként 2009. október 31 napot kell megjelölni az OKF képviselőjének tájékoztatása alapján, mivel ezen időpontig az esetlegesen engedélyezett, elhúzódó, beszerzéseket, szertárépítéseket is be kell fejezni.
A beszedési összeg felső értékhatárának a pályázott összeget kell megjelölni.
 
Amennyiben a pályázó kevesebb összeget nyer el a szerződéskötéskor egy módosított felhatalmazó levelet lehet készíteni.
Felhatalmazó levélre a szerződéskötéshez mindenképpen szükség van, ettől az OKF képviselője nem tud eltekinteni. Amennyiben a felhatalmazó levelet a pénzintézet a pályázat beadási időpontjához képest későbbi időpontban tudja kiadni, abban az esetben legkésőbb a szerződés kötésig kell megküldeni az OKF-re. A nyertes pályázókkal az OKF gazdasági főigazgató-helyettese, illetve képviselője csak abban az esetben fog szerződést kötni, amennyiben a felhatalmazás megérkezik.
 
A pályázati kiírásban a működési kiadások közül kizárólag a tűzoltó gépjárművek üzemanyag költségei, a munkabiztonsági kiadások, így az orvosi vizsgálatok költségei, tűzoltó eszközök(létra, szivattyú, kötél, mászóöv stb) munkabiztonsági felülvizsgálati költségei és egyéb munkabiztonsági kiadások számolhatók el.
 
A járművek vizsga és zöldkártya díjaira, személyi juttatásokra, állammal szembeni kötelezettségek teljesítésének fedezetére nem lehet pályázatot benyújtani. Ugyanakkor a pályázat lehetőséget ad a tűzoltó gépjárművek részleges vagy teljes felújítására, amely a vizsgadíjakkal szemben jelentősebb költségeket képvisel!
A pályázati kiírás technikai eszközfejlesztésre vonatkozik, ezért a különféle adminisztrációs és kommunikációs kiadásokra sem lehet pályázni.
 
 
                                   Tisztelettel:                            Pernyák Sándor
                                                                      a magyar tűzoltó szövetség
                                                                                   alelnöke
Vissza a főoldalraLap tetejére 
Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | Hírarchívum