Látogatószámláló
Nietsch Kft.

Hírek

Holdfázis

Holdfázis
OMSZ RIASZTÁS

VIHARJELZŐ

Tűzoltó versek
Móra Ferenc: Tûzoltó gyerekek imája
 
Édes jó Istenünk, éjszakád leszálott
Szárnya alá fogta az egész világot.
Alszik a napocska, alszik a szelecske,
Az eresz alatt ficserél? fecske.
Alszik a sarokban a nádparipa is,
Lehunyta szemeit a bodor baba is.
Alszik meseország, alszik falu város;
Szerteszét az álom pillangója szálldos.
Falunak, városnak pihentet? álmán
Csak apukánk virraszt csendes ?rszobáján.
Barázdás homlokát a tenyerébe hajtja,
Gondolatban, a mi orcánkat simogatja.
Jaj, de, hogy riad fel, ha harang kondul,
Hogyha tûz-muskátlit látni a toronybul!
Jaj, hogy kell sietnie, mindent elfeledni.
A halál szérûjén áldott harcra kelni.
Édes jó Istenünk, világ virrasztója!
A mi apukánknak légy oltalmazója!
Tolvaj szikrácskákat mind ki oltogassad,
Alvó szelek szárnyát lekötözve tartsad,
Hogy a tûz muskátlit ne nyisson....
Hogy apukánkat, reggel, ölelhessük itthon!
 
Első aranymondásom
 
Első aranymondásom...

Az eget rőtszínűre festve,
tűz volt falunkban akkor este.
S amikor másnap reggel jártam ott,
láthattam az üszkös romot,
s azt olvashattam a kormos falakon:
"Látod, a tűz micsoda hatalom!"

Öt éves koromban történhetett.
Este édesanyám lefektetett.
Az imádságot elmondtam hibátlan,
szemem álomra zártam,
de szívem elfogta a félelem:
Ha újból tűz támadna hirtelen!
Rekedten kongna a harang megint,
és ami szép, kedves, elégne mind!

Édesanyám odajött:mért nem alszom?
Aggódva simogatta meg az arcom.
Elpanaszoltam, miért remegek:
A sötétben talán rossz emberek
lopodzkodnak, és meggyullad a ház,
amikor senki sem vigyáz!

S édesanyám-most is emlékezem-
akkor összekulcsolta a kezem,
és az első aranymondásra engem
akkor tanított életemben:
"Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk!"
Mi az Ő oltalmában pihenünk,
Ő vigyáz reánk minden pillanatban.
"Ha Isten velünk..." Mondtam,
mondogattam...
S nem ijesztett a romok képe sem...
Nemsokára aludtam édesen.

Azóta már a félvilág is égett,
s édesanyám, most is áldalak téged,
hogy kezem akkor összetetted,
hogy ezt a hitet szívembe vetetted.
Azóta annyi minden porba hullt.
Sok emléket eltemetett a múlt.
De átkísér ezernyi változáson
az én legelső aranymondásom.
Kinyílnak, elhervadnak a virágok,
de ez a virág nem hervad el, látod,
édes vígaszával járunk-kelünk:
"Ki ellenünk, ha az Isten velünk!"

S mit akkor meg se köszöntem talán,
most köszönöm neked, Édesanyám.
 
A tűz lovagja (A tűzoltó születésnapja)
 
Életednek hosszú útján,
A tűz kísért végig mindenütt,
Ti harcoltatok, ő alulmaradt,
S izzó nyelve így elkerült.

Ünnepelj vígan,
Felejtsd a gondot,
Felejts sok csapást,
Mit a sors reád kimért,
Felejtsd a múltat és nézz a jövőbe,
Ne kérdezd ki bántott, s ne kérdezd miért.

Legyen hát élted hosszú, békés;
Szeressen családod,
És sok jó barát,
A tűz a szívedben lobogjon sokáig,
Ne aludjon ki soha a parázs.
Vissza a főoldalraLap tetejére 
Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | Hírarchívum