Látogatószámláló
Nietsch Kft.

Hírek

Holdfázis

Holdfázis
OMSZ RIASZTÁS

VIHARJELZŐ

Bemutatkozás
„Istennek dicsőség, embernek segítség!”
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagy hagyománya van a tűzoltói mozgalomnak. A kiegyezést követően sorra alakultak a megyében az önkéntes tűzoltó egyletek, egyesületek. A települések vezetői átérezték a tűz elleni védekezés felelősségét. A kezdetleges szervezettségű és felszereltségű önkéntes tűzoltó szervezetek már az 1800-as évek végén belátták annak szükségességét, hogy a megyében szervezett összefogásra és képviseleti szervre van szükség.
 
1908. július 08.-án a Vármegye háza kistermében Mikecz Dezső alispán hívta össze azt az alakuló ülést, melyen megalakult a Vármegyei Tűzoltószövetség.
A szervezet élére a vármegye alispánja és régi kitartó szervezője Dr. Konti Gyula nyíregyházi önkéntes tűzoltó főparancsnok került.
Az alakuló beszédben Dr Konti Gyula hangsúlyozta:„érezvén ennek a fontos érdeknek a vármegyénkben való nagy elhanyagoltságát, együtt és vállvetve végre fel tudták ébreszteni az érdeklődést és hosszas előkészítés után az ő munkájuk nyomán üdvözölhetjük a megalakult Vármegyei Tűzoltószövetséget.”
 
A Vármegyei Tűzoltószövetség megalakulásához hozzájárult az a tény is, hogy 1908. februárjában kigyulladt a Vármegyeháza tetőszerkezete és csaknem leégett. A szövetség bírósági bejegyzésére 1909-ben került sor.
Ezt követően a II. világháború végéig a szövetség szervezi a tűzoltók képzéseit, a versenyeket, segíti a technikai fejlesztést és összefogja a megyében lévő tűzoltó egyesületeket, tűzoltóságokat. A II. világháború után az állami tűzoltóság létrehozásával szakadás jön létre a szövetség életében, hiszen új irányvonalat vesz az államosítással, a központi irányítással, a tűzvédelem, a tűzoltóság fejlesztése.
 
Az önkéntes tűzoltó mozgalom az 1970-80-as évekre sok helyen megtorpan, több helyen megszűnnek az egyesületek és néhány elkötelezett személynek volt betudható, hogy sikerült megőrizni a hagyományokat és fenntartani a működőképességet. A rendszerváltást követően a társadalmi szervezetek helye, szerepe átértékelődik és a megváltozott társadalmi körülmények között néhány hivatásos és önkéntes tűzoltó kezdeményezésére megindult egy szervező munka a Megyei Tűzoltószövetség újjászervezésére, amely 1992. augusztusában történt meg.
 
A szövetség fő célkitűzése között a hivatásos, önkéntes, létesítményi tűzoltók összefogása, a szakmai tevékenység összehangolása, települések védelmének jobb szinten történő biztosítása, a helyi védekezés elsődleges feltételeinek megteremtése és természetesen a tűzoltó hagyományok ápolása, megőrzése szerepel.
 
A szövetség féltő gonddal óvja, megbecsüléssel, elismeréssel táplálja, tisztelettel őrzi azokat az értékeket, amelyek a bajba jutott emberek megsegítésére törekszenek.
 
                                                                                              
 
Dombrády László ny. tű. ezredes
megyei szövetség elnöke   
 

 

Vissza a főoldalraLap tetejére 
Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | Hírarchívum